STRIJDIGHEID, IN EEN SPANNE AARDE
over de jonge kunstschilder Karlen MK (Karlen Mkrtsjian, Armenië, 1983)

'Zie, een mens die zijn eigen weg gaat'.

Hij, Karlen MK, arriveerde in het voorjaar van 1999 als gemarginaliseerde vijftienjarige jongen ('stateloos, ik had geen papieren'), na een zware truckcabinereis, vanuit Rusland, in ons land aan de Noordzee. Beambten van de immigratiedienst bestemden hem - tijdens een dubbelgesprek op de grens - voor doorreis naar provinciestad Groningen. Karlen vond in deze stad een kamer en begon een nieuw leven.

Zijn persoonlijke belangstelling bracht hem bij kunstacademie Minerva - het leerlingwezen (ROC) bracht hem de bekwaamheid van het vak van huisschilder bij. Zeven jaar later heeft hij een fulltime baan bij een groot schildersbedrijf in de stad. Naast groot schildersonderhoud met verf en kwast restaureert hij metaal, marmer en hout. Als immigrant is hij lid geworden van de Nederlandse maatschappij.

De strekking van de woorden van de Amerikaanse socioloog Amitai Etzioni (in NRC/H 20 05 06) wordt door hemzelf actief en intellectueel onderschreven. 'Toegang krijgen tot een land is een privilege dat iemand kan verdienen - en dat iemand zou moeten kunnen verdienen onder redelijke voorwaarden, te stellen door de nieuwe gemeenschap waarbij hij zich wil aansluiten - , maar niet een recht dat alle vreemdelingen kunnen opeisen'.

Zijn figuratieve schilderkunst (olieverf op doek) beroept zich erop het leven vanaf de buitenkant aan te pakken. In onderwerpkeuze is Karlen MK (nu 28 jaar) traditioneel ingesteld: genre's als stilleven, landschap en natuur voeren - 'klassiek modern' - de boventoon. Opvallend in zijn manier van werken is het terugkerend gebruik van het grote paletmes als 'stuwkracht van gefuseerde ervaringen'. De 'diepteaanduidingen' die op het platte doek aldus aaneengevoegd worden tot krachtige vertellingen van creatieve expansie ('lyrische werkzaamheid') zijn bij eerste aanblik direct geloofwaardig, het is een onverwachte orde van ritmische vormen, die de toeschouwer volledig in het hart raakt.

De 'zucht naar schoner wezen' wordt door Karlen MK samenhangend én bloedserieus toegepast, hij is een beheerst mens die bij opwinding niet snel van kleur verschiet, maar de kunstenaar heeft zijn problemen en denkt tijdens zijn werk. Hij schildert zijn uitbeeldingen gefantaseerd of uit het geheugen - altijd krachtig én nooit simplistisch zonder nader te duiden belang. Voor Karlen MK is kunst onmiskenbaar een gecultiveerde ontwikkeling van het natuurlijke vermogen om aan ervaringsobjecten een expressieve, emotionele betekenis te geven. 

Dit jaar 2011 exposeert hij 5x in de binnenstad ('Der Aa-theater') van Groningen. De kunstschilder Karlen MK treedt met bijzonder constructieve verwondering naar buiten - wereldruim - om op te gaan in wat hem omringt, hier te lande, in het (on)gelooflijke van (zijn) assimilatie. Al het tijdelijke van de verbeelding op een doek, voorbestemd - vóór nu.

Dit is zijn website. Karlen is te emailen via: karlen.mk@hotmail.com.